Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οίκος Σπύρου: Με νέα ονομαστική αξία από 8 Ιουνίου η μετοχή

Η εταιρία προχώρησε σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 6,54 εκατ. ευρώ, με την ονομαστική αξία της μετοχής να αναπροσαρμόζεται σε 0,07 από 0,30 ευρώ.

Οίκος Σπύρου: Με νέα ονομαστική αξία από 8 Ιουνίου η μετοχή

Από την εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώθηκε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Απριλίου 2021 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €6.540.801,64.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,07 Ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του 1.990.678,76€ διαιρούμενο σε 28.438.268 κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) .

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την με αριθμό Πρωτοκόλλου 2376239/11-06-2021 Ανακοίνωσή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 03/06/2022 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας Κατόπιν των ανωτέρω, από την 08/06/2022 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v