Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Δωριδα Κτηματική και Σύζευξις Εμπορική

Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με απορρόφηση των Θυγατρικών, οι οποίες διαγράφονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, από την Εταιρεία.

Trastor: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Δωριδα Κτηματική και Σύζευξις Εμπορική

H Trastor A.E.E.A.Π. γνωστοποιεί ότι στις 17/06/2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της με επωνυμίες «ΔΩΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής οι «Θυγατρικές») με την Εταιρεία.

Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με απορρόφηση των Θυγατρικών, οι οποίες διαγράφονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, από την Εταιρεία και ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω ανώνυμων εταιρειών (Εταιρείας και Θυγατρικών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v