Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός Πυρίμαχα: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της θυγατρικής Bau Market

Ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφουμένης εταιρείας ορίστηκε η 31/12/2021.

Μαθιός Πυρίμαχα: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της θυγατρικής Bau Market

Η Μαθιός Πυρίμαχα ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ (BAU MARKET)»

Οπως αναφέρει, η συγχώνευση των εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» (απορροφώσα) και «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ (BAU MARKET) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (απορροφώμενη) εγκρίθηκε από το Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπαγομένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την υπ' αριθμ. 2648997 ΑΠ/22-6-2022 Απόφαση (ΑΔΑ-ΨΡΟΞ46ΜΤΛΡ-8Θ2) και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) στις 22-6-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2890920.

Η συγχώνευση έγινε σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 103/16.12.2022, 104/20.12.2021 και 108/02.03.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε. και τις υπ' αριθμ. 64/16.12.2021, 65/20.12.2021 και 66/02.03.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφουμένης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του Ν. 4601/2019, και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύει σήμερα, και την υπ' αριθμ. 28.297/30 Μαίου 2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Ψύχα-Γυφτοπούλου.

Ισολογισμός μετασχηματισμού της ανωτέρω απορροφουμένης εταιρείας ορίστηκε η 31/12/2021.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v