Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Interwood-Ξυλεμπορία: Διψήφιο growth στο 1o εξάμηνο

Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται έσοδα και κέρδη, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για σταδιακή μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της εισηγμένης.

Interwood-Ξυλεμπορία: Διψήφιο growth στο 1o εξάμηνο

Μετά από μια εξαιρετική περυσινή χρονιά, η Interwood-Ξυλεμπορία κλείνει το πρώτο εξάμηνο του 2022 με διψήφιο ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις της και με σαφώς ικανοποιητική κερδοφορία.

Η εισηγμένη εταιρεία επηρεάστηκε αρνητικά την προηγούμενη δεκαετία από τη βαθιά κρίση που έπληξε τον κλάδο της ξυλείας, ωστόσο εμφανίζει από πέρυσι σαφή σημεία ανάκαμψης, μέσα από την επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας.

  • Ειδικότερα, το 2021 αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 28 στα 36,8 εκατ. ευρώ και σημείωσε καθαρά κέρδη 2,845 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 7,65 εκατ. το 2020 (επιβάρυνση και από έκτακτα κονδύλια). Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2021 είχαν διαμορφωθεί στα 5,7 εκατ. και ο καθαρός της δανεισμός στα 28,4 εκατ. ευρώ.
  • Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η Interwood-Ξυλεμπορία διατήρησε τον περυσινό όγκο των πωλήσεών της, ενώ σε αξία ο κύκλος εργασιών της σημείωσε ισχυρό διψήφιο ποσοστό αύξησης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που είχε θεωρηθεί ως εξαιρετική.
  • Σε σαφώς ικανοποιητικά επίπεδα κινείται και η κερδοφορία του πρώτου φετινού εξαμήνου, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για σταδιακή μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της εισηγμένης.

Προς την κατεύθυνση αυτή -πέρα από τις κινήσεις σε λειτουργικό επίπεδο- αναμένεται να συμβάλει και η πώληση ακινήτου στο Δήμο Ελευσίνας έναντι ποσού που προσεγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Ζητούμενο βέβαια για την εισηγμένη είναι το κατά πόσο θα επηρεαστεί η εγχώρια ζήτηση στον κλάδο της ξυλείας εξ’ αιτίας του ευρύτερου οικονομικού κλίματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από έξαρση του πληθωρισμού, αύξηση των επιτοκίων και εκτίναξη του κατασκευαστικού κόστους σε οικοδομές και επενδυτικά επιχειρηματικά σχέδια.

Κύκλοι της αγοράς ωστόσο αισιοδοξούν πως οι όποιες επιπτώσεις δεν θα έχουν μόνιμη διάρκεια, καθώς υπάρχει συμβασιοποιημένο μεγάλο υπόλοιπο έργων για τις κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ παράλληλα αναμένεται και η εισροή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αύξηση κεφαλαίου-προνομιούχες μετοχές

Η μέτοχοι έχουν εξουσιοδοτήσει από πέρυσι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, αν και όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο.

Όπως πληροφορούμεθα, το συγκεκριμένο θέμα εξετάζεται από την εταιρεία, ωστόσο ο χρονισμός του θα εξαρτηθεί και από το γενικότερο επενδυτικό κλίμα που θα επικρατεί στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Στα πλαίσια της πρόσφατης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, διανεμήθηκε ποσό 41.070 ευρώ ως μέρισμα μόνο στους προνομιούχους μετόχους (0,016 ευρώ ανά τεμάχιο, ή το 16% της ονομαστικής αξίας). Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι προνομιούχοι μέτοχοι θα λαμβάνουν ετησίως ελάχιστο μέρισμα 0,016 ευρώ, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για την πολιτική χρηματικών διανομών σε σχέση με τους κοινούς μετόχους.

Πάντως, η εισηγμένη έχει ήδη μηδενίσει το λογιστικό υπόλοιπο των συσσωρευμένων ζημιών της και έτσι -αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση- θα μπορεί να διανέμει μέρισμα σε όλους τους μετόχους της από το 2023. Σε μια τέτοια περίπτωση, κοινοί και προνομιούχοι μέτοχοι θα λαμβάνουν το ίδιο χρηματικό ποσό ανά τίτλο που κατέχουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v