Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Interwood: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,0152/μετοχή

Το μέρισμα αφορά τις προνομιούχες μετοχές. Από την 04.07.2024 οι προνομιούχες μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Interwood: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,0152/μετοχή

Η  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2024, ενέκρινε την καταβολή α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού 54.681,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,016 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0008 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,0152 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 05.07.2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 04.07.2024 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024, από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v