Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: «Παίκτης» στο real estate με χαρτοφυλάκιο σχεδόν 1 δισ.

Την ανακατασκευή τόσο του διοικητικού μεγάρου στο Μαρούσι όσο και του εμβληματικού κτιρίου στην Πατησίων προωθεί το 2022 η θυγατρική του ομίλου. Κοντά στο 1 δισ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Συνεχίζονται οι διαδικασίες ωρίμανσής του.

ΟΤΕ: «Παίκτης» στο real estate με χαρτοφυλάκιο σχεδόν 1 δισ.

Στην προώθηση επενδύσεων κυρίως σε ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα από τον όμιλο ΟΤΕ αλλά και στην ωρίμανση ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της προχωρά η θυγατρική του ομίλου ΟTΕ Estate.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της χρήσης του 2021, η εταιρεία, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας έχουν περιέλθει περίπου 2.300 ακίνητα, εμφάνισε μετά τη σχετική αποτίμηση αύξηση της εύλογης αξίας αυτών κατά 4%, στα 918 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ωστόσο εσόδων, η εταιρεία ουσιαστικά εκμεταλλεύεται μέρος αυτών, καθώς όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021, το 80% των εσόδων της προέρχονται από περίπου 400 ακίνητα, με κύριους μισθωτές τον ΟTΕ και τις θυγατρικές του. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο 2021, υπογράφηκαν 13 νέα μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους, για κτίρια συνολικής επιφάνειας 2.409 τ.μ.

Επίσης, συνεχίστηκαν οι μελέτες νομιμοποίησης και τακτοποίησης ακινήτων του χαρτοφυλακίου της σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους 105 ακίνητα, έγιναν μελέτες αποκατάστασης νομιμότητας για 254 ακίνητα, μελέτες και άδειες για συντηρήσεις για 3 ακίνητα και λοιπές μελέτες και ενέργειες για 102 ακίνητα, ενώ εκδόθηκαν και 137 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Τα έσοδα χρήσης εμφανίστηκαν μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (καθώς η εταιρεία είναι αδειοδοτημένος προμηθευτής, καλύπτοντας κυρίως τις ενεργειακές ανάγκες του ομίλου), ενώ τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν στα 51,5 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα κατά 1%. Η κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα 32,6 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 13% σε σχέση με το 2020) και τα καθαρά κέρδη στα 39 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 83%.

Σημειώνεται δε ότι η εταιρεία δεν προχώρησε στην πώληση κάποιου ακινήτου από το χαρτοφυλάκιό της, όπου ως μη ιδιοχρησιμοποιούμενο και άρα ελεύθερο προς αξιοποίηση, δεσπόζει το ακίνητο γραφειακών χώρων 12.000 τ.μ. στον Άγιο Στέφανο Αττικής, το οποίο αποτελούσε τα παλιά γραφεία της «Γερμανός».

Οι επενδύσεις

Η πολιτική του ομίλου προβλέπει τη μετεγκατάσταση θυγατρικών σε ιδιόκτητα ακίνητα καθώς και τη δημιουργία νέων σύγχρονων θέσεων εργασίας, οπότε στο πλαίσιο αυτό συνεχίστηκαν οι εργασίες ανακατασκευής του Διοικητικού Μεγάρου στο Μαρούσι.

Μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του 13ου ορόφου και ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του 12ου ορόφου και της Α' πτέρυγας του κτιρίου (όροφοι 2ος-11ος), όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Στο ΥΜΑ ΝΥΜΑ (το γνωστό κτίριο του ΟTΕ στην Πατησίων) ολοκληρώθηκε η στατική ενίσχυση όπως είχε προγραμματιστεί. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της ανακατασκευής είναι το 2025, έχοντας ενσωματώσει και τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις από την πανδημία Covid-19. Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο ακίνητο της Αγίας Παρασκευής, συνολικού εμβαδού 4.590 τ.μ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v