Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Ομολογιακό δάνειο 25,1 εκατ. ευρώ, κάλυψη από Eurobank

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αφενός για την αποπληρωμή του από 28.06.2022 ληφθέντος δανείου και αφετέρου για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας.

Trastor: Ομολογιακό δάνειο 25,1 εκατ. ευρώ, κάλυψη από Eurobank

H Trastor A.E.E.A.Π. (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 28.06.2022 ανακοίνωσής της, την 21.07.2022 σύνηψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 25.100.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.

Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αφενός για την αποπληρωμή του από 28.06.2022 ληφθέντος δανείου και αφετέρου για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v