Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Με εύρος τιμών από 2,48 έως 17 ευρώ ανά μετοχή. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα προέλθει από ελεύθερες ταμειακές ροές και άλλα κεφάλαια της εταιρείας.

ΔΕΗ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πρόταση της διοίκησης για την εφαρμογή προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών έλαβε πριν από λίγο η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ.

Ο αριθμός των μετοχών μπορεί να φτάσει και το 10% του μετοχικού κεφαλαίου τη εισηγμένης (σ.σ. μείον τις ίδιες μετοχές που ήδη κατέχει), ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι έως και 24 μήνες. Το εύρος τιμών είναι κατ’ελάχιστον τα 2,48 ευρώ και κατ’ ανώτερο τα 17 ευρώ ανά μετοχή.

Δυνητικά το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει από αύριο 4 Αυγούστου. Ωστόσο ο ακριβής χρόνος θα προσδιοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, το οποίο θα κινηθεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα προέλθει από ελεύθερες ταμειακές ροές και άλλα κεφάλαια της εταιρείας. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί για άλλους σκοπούς.

Τέλος, η ΕΓΣ ενέκρινε την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v