Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Με ποσοστό 99,089% στην ΓΕ Δημητρίου

Η Quest κατέβαλε στις 25/08/2022 επιπλέον ποσό ύψους €204.387,16 αναλαμβάνοντας το σύνολο των αδιάθετων μετοχών που αντιστοιχεί σε 5.109.679 νέες μετοχές.

Quest: Με ποσοστό 99,089% στην ΓΕ Δημητρίου

Η Εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» περί διάθεσης των αδιάθετων στους παλαιούς μετόχους μετοχών εκ του δικαιώματος προτίμησης και σχετικής ενημέρωσης της Εταιρείας, η Εταιρεία κατέβαλε στις 25/08/2022 επιπλέον ποσό ύψους €204.387,16 αναλαμβάνοντας το σύνολο των αδιάθετων μετοχών (που αντιστοιχεί σε 5.109.679 νέες μετοχές).

Κατόπιν αυτού, το συνολικό ποσοστό που θα κατέχει η Εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ανέρχεται σε 99,089% του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v