Ιντρακάτ: Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης έως το τέλος του 2022

Ομολογιακό δάνειο για επενδύσεις στις ΑΠΕ ύψους 120 εκατ. ευρώ αλλά και κεφαλαιακή ένεση για την υποστήριξη των παραδοσιακών κλάδων κατασκευής, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων.

Ιντρακάτ: Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης έως το τέλος του 2022

Προς ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εισηγμένης Ιντρακάτ κινείται η νέα διοίκηση του ομίλου, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο τρόπος ή το ύψος αυτής, παρά μόνο ο χρόνος, δηλαδή έως το τέλος του 2022.

Η παραπάνω πρόθεση εκφράζεται σαφώς στα σχόλια της νέας διοίκησης του ομίλου που περιλαμβάνονται στην αναλυτική οικονομική κατάσταση α’ εξαμήνου του 2022, ωστόσο πληροφορίες της αγοράς, τοποθετούν την εν λόγω ενίσχυση πέριξ των 100 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος, ο οποίος έχει ενισχύσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στο 1,25 δισ. ευρώ, επικεντρώνεται στο ευρύ φάσμα κατασκευών, ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεων αλλά και ΑΠΕ, για την ανάπτυξη των οποίων διαπραγματεύεται την έκδοση ομολογιακού δανείου 120 εκατ. ευρώ, το οποίο προφανώς δεν εντάσσεται στην περίμετρο της κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Ο όμιλος εμφανίζει ανεκτέλεστο έργων 1,25 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων) υποστηρίζοντας πως αυτές διαθέτουν υψηλά περιθώρια κέρδους, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τα αποτελέσματα στα επόμενα τρίμηνα. Προς το παρόν, ο όμιλος εμφανίζεται ζημιογόνος σε λειτουργικό επίπεδο, (το EBITDA διαμορφώθηκε για το α’ εξάμηνο του 2022 σε ζημίες 8,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,2 εκ. του α’ εξαμήνου του 2021, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε ζημίες 6,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα).

Όσον αφορά τον τομέα των ΑΠΕ, ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων 1,8 GW και τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 1 GW και σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνολικής ισχύος 0,8 GW. Η περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των ΑΠΕ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη 11 αδειών σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,7 GW.

Από την παραπάνω συνολική ισχύ, Αιολικό Πάρκο ισχύος 15MW εντός του α’ εξαμήνου του 2022 ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά, έλαβε βεβαίωση λειτουργικής ετοιμότητας και έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Αύγουστο 2022. Επίσης Αιολικά Πάρκα ισχύος 83 MW έχουν εξασφαλίσει τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας και βρίσκονται σε φάση κατασκευής που αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το α’ εξάμηνο του 2024.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση έργων ισχύος 100MW έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη λήψη ομολογιακού δανείου ύψους ποσού 120 εκατ. ευρώ με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των έργων ώστε να τεθούν σε λειτουργία και να ενισχύσουν ανάλογα το EBITDA και τη συνολική κερδοφορία του ομίλου.

Τέλος εντός του Σεπτεμβρίου 2022, στο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Ομίλου με εξασφαλισμένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για 20 έτη, προστέθηκε ένα ακόμη Αιολικό πάρκο ισχύος 32MW το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία το 2025.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v