Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενημέρωση για παραγραφή μερισμάτων από τον ΟΤΕ

Στις 31-12-2022 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2016.

Ενημέρωση για παραγραφή μερισμάτων από τον ΟΤΕ

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ενημερώνει επενδυτικό κοινό και μετόχους της ότι στις 31-12-2022 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2016.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων από τους δικαιούχους μετόχους μερισμάτων θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2016 μπορούν να το κάνουν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τις 31-12-2022, με την επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας τους (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο). Η είσπραξη μπορεί επίσης να γίνει, για λογαριασμό των μετόχων, από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, με την επίδειξη εξουσιοδότησης και του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, οι μέτοχοι δεν θα δικαιούνται να λάβουν τα ανείσπρακτα μερίσματα.

Για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων και οδηγιών είσπραξης, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου ΟTΕ.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v