Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Unibios: Στα €5,99 εκατ. αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο 9μηνο

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων και Τόκων στο εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €482 χιλ. έναντι €249 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 96,4%.

Unibios: Στα €5,99 εκατ. αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο 9μηνο

H εταιρεία Unibios Συμμετοχών ΑΕ, σε συνέχεια επιστολής της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 09.11.2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του 3ου τριμήνου της χρήσης 2022, καθώς και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε Ευρώ 2.468 χιλ. έναντι Ευρώ 1.615 χιλ. κατά το 3ο τρίμηνο του 2021. Για το εννεάμηνο του 2022, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 5.993 χιλ. έναντι Ευρώ 4.737 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 26,5%.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά το 3ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 348 χιλ. έναντι Ευρώ 124 χιλ. κατά το 3ο τρίμηνο του 2021. Για το εννεάμηνο του 2022 το EBITDA ανήλθε σε Ευρώ 754 χιλ. έναντι Ευρώ 535 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 40,9%.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε Ευρώ 280 χιλ. έναντι Ευρώ 19 χιλ. κατά το 3ο τρίμηνο του 2021. Για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε Ευρώ 482 χιλ. έναντι Ευρώ 249 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 96,4%.

Ειδικότερα, για την χρήση του 2022, η Unibios εκτιμά ότι, υπό ομαλές συνθήκες, οι πωλήσεις και το ΕΒΙΤDA θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από το 2021. Αυτό προκύπτει από την συνολική αξία των μη τιμολογημένων συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι εταιρείες του ομίλου Watera για την παράδοση νέων συστημάτων επεξεργασίας νερού μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2022 και το 1ο τρίμηνο του 2023 που διαμορφώνεται σε περίπου 7,6 εκατ. Ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα αναμενόμενα έσοδα των εταιρειών Watera από δραστηριότητες after sales και τυχόν νέες παραγγελιές με παράδοση εντός αυτής της περιόδου. Περαιτέρω, τα μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης στις 30/09/22 διαμορφώθηκαν αναλογικά με την αύξηση του κύκλου εργασιών και στα πλαίσια της διαδικασίας υλοποίησης των ως άνω συμβάσεων.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της σύρραξης στην Ουκρανία, η εταιρεία εκτιμά ότι αυτές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα οικονομικά της μεγέθη, που κινούνται ανοδικά λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης για συστήματα επεξεργασίας νερού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v