Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Π. Πετρόπουλος: Εκτός διαγωνισμού για τα λεωφορεία η BYD

Η εισηγμένη μετά την απόφαση να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό για τα 250 λεωφορεία η BYD την οποία αντιπροσωπεύει δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Π. Πετρόπουλος: Εκτός διαγωνισμού για τα λεωφορεία η BYD

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, ως διανομέας στην Ελλάδα της εταιρείας BYD EUROPE B.V, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο με τα ακόλουθα:

Κατόπιν της απόφασης υπ.αρ πρωτοκόλλου 346447/04-11-2022 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, (Διεύθυνση Προμήθειων και Λειτουργικής Μέριμνας, Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων) με την οποία αποκλείεται, η BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT, λόγω μη παραδεκτού φακέλου προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», από τη συνέχιση της συμμέτοχης της στο διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180χλμ. και των παρελκομένων τους και κατόπιν ενημέρωσης της εν λόγω εταιρείας, η εταιρεία αυτή, αφού μελετήσει ενδελεχώς την προαναφερόμενη απόφαση και το υπ’ αριθμ. ΙΙΙ/03-11-2022 πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 140671,1, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων και παντός νομίμου δικαιώματός της για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v