Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Έκδοση ομολογιακού δανείου €4 εκατ.

Ομολογιακό με κάλυψη από την Alpha Bank και με την Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Revoil: Έκδοση ομολογιακού δανείου €4 εκατ.

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 26/10/2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 4.000.000 ευρώ με κάλυψη από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ και με την Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund (EGF) για χρηματοδοτήσεις Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το δάνειο έχει διάρκεια 3 ετών, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και σκοπός του είναι η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v