Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda: Ο Στέφανος Κοτσώλης νέο μέλος στο ΔΣ

Ο Στέφανος Κοτσώλης εξελέγη μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Lamda: Ο Στέφανος Κοτσώλης νέο μέλος στο ΔΣ

Η LAMDA Development S.A., σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του της 24.11.2022 αποδέχτηκε την, από 23.11.2022, παραίτηση του κ. Άρη Σερμπέτη από τη θέση του μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προέβη στην εκλογή του κ. Στέφανου Κοτσώλη ως μη εκτελεστικού Μέλους του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για το υπόλοιπο της θητείας αυτού (μέχρι την 21.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/ 2018 και τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με την από 22.11.2022 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, στο πρόσωπο του κ. Στέφανου Κοτσώλη συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9 του Νόμου 4706/ 2020 και για τον λόγο αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προκαλέσει απόφαση σε επόμενη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το βιογραφικό του κ. Στέφανου Κοτσώλη είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamdadev.com.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v