Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Πώς δίνει σε αποτίμηση 1 δισ. την Attica Group και μηδενίζει δανεισμό

Θα διαγραφούν δάνεια 443,8 εκατ. ευρώ με αντάλλαγμα το 79,38% της Attica Group. Μηδενίζει τον δανεισμό, αλλά χάνει τη σημαντικότερη θυγατρική της η MIG. Το λογιστικό κέρδος από ενδεχόμενη ανταλλαγή. Η αποτίμηση και τα οφέλη για Πειραιώς.

MIG: Πώς δίνει σε αποτίμηση 1 δισ. την Attica Group και μηδενίζει δανεισμό

Σε απλοποίηση δομής της -πολυκύμαντης- σχέσης τους προχωρούν Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Investment Group (MIG), μετά την επί της αρχής συμφωνία ανταλλαγής χρέους της MIG με το 79,38% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Group.

Η Πειραιώς αποτελεί, εδώ και αρκετά χρόνια, τον μοναδικό πιστωτή της μητρικής του ομίλου MIG, ενώ την ίδια στιγμή κατέχει το 31,19% του μετοχικού της κεφαλαίου. Μετά τις πωλήσεις θυγατρικών και συμμετοχών, που υλοποίησε κατά τα προηγούμενα έτη η MIG, οι υποχρεώσεις της έναντι της Πειραιώς μειώθηκαν μεν, παραμένουν, όμως, στα υψηλά επίπεδα των 443,8 εκατ. ευρώ (ονομαστική αξία μαζί με τόκους).

Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα των πωλήσεων, η MIG έμεινε με δύο βασικές δραστηριότητες: κατέχει το 79,38% της Attica Συμμετοχών (Blue Star, HSW κ.ά.) καθώς και το 100% της σερβικής εταιρείας εμπορικών κέντρων RKB, οι επιδόσεις των οποίων δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν σε σταθερή βάση αποπληρωμή δόσεων κεφαλαίου ενός υψηλού δανεισμού. Υπό το παραπάνω πρίσμα, όπως ανακοινώθηκε χθες, η MIG αποδέχθηκε πρόταση της Strix Holdings για ανταλλαγή του συνόλου του χρέους της προς την Πειραιώς με μετοχές της Attica.

Εφόσον τεκμηριωθεί από ανεξάρτητο σύμβουλο το εύλογο και δίκαιο των όρων της συναλλαγής, επιτευχθεί οριστική συμφωνία και εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της, η MIG θα μεταβιβάσει το 79,38% της Attica στη Strix Holdings και θα πάρει ως αντάλλαγμα τις ομολογίες, τις οποίες εν συνεχεία θα ακυρώσει. Θα απαλλαγεί, δηλαδή, από κοινό ομολογιακό, ανεξόφλητου σήμερα υπολοίπου 282,9 εκατ. ευρώ και από Μετατρέψιμο Ομολογιακό, ανεξόφλητου υπολοίπου 160,8 εκατ. ευρώ.

Αμφότερα είχαν καλυφθεί από την Πειραιώς, η οποία πρόσφατα μεταβίβασε τις ομολογίες στη δική της εταιρεία συμμετοχών για μη τραπεζικές δραστηριότητες που ονομάζεται Strix Holdings και τελεί υπό τη διαχείριση της Strix Asset Management (75% Blantyre-25% Πειραιώς).

Η Τράπεζα Πειραιώς συνήψε, στο τέλος του 2021, συμφωνία με θυγατρικές της Blantyre Capital για τη διαχείριση από τις τελευταίες μη βασικών συμμετοχών της τράπεζας.

Οι όροι της ανταλλαγής ισοδυναμούν για τη MIG με πώληση της Attica σε enterprise value, που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Και αυτό διότι το 79,38% της Attica αποτιμάται 443,8 εκατ. ευρώ (σ.σ. το 100% αποτιμάται 559 εκατ. ευρώ), ενώ η εταιρεία διαθέτει καθαρό δανεισμό 430 εκατ. ευρώ. Επομένως, αποτιμάται σε συνολική επιχειρησιακή αξία 990 εκατ. ευρώ.

Εφόσον η συναλλαγή εγκριθεί από τους μετόχους και προχωρήσει, η MIG θα απαλλαγεί από το παραπάνω χρέος και θα εγγράψει -λογιστικό- κέρδος της τάξης των 80 εκατ. ευρώ καθώς το 79,38% της Attica Groupτο είχε αποτιμημένο στα βιβλία της 360 εκατ. ευρώ και το ανταλλάσσει με υποχρεώσεις ονομαστικής αξίας 443,8 εκατ. ευρώ. Θα μείνει, όμως, με μοναδική αξιόλογη δραστηριότητα, αυτή της RKB στη Σερβία. Διαθέτοντας μηδενικό δανεισμό ως μητρική, θα μπορεί να συνάψει νέα δάνεια για επενδύσεις.

Η Πειραιώς από την πλευρά της είχε ήδη σχηματίσει προβλέψεις για τα παραπάνω δάνεια της MIG και η καθαρή λογιστική τους αξία ανέρχεται σε 329 εκατ. ευρώ. Με βάση την καθαρή λογιστική αξία των απαιτήσεών της αποκτά, μέσω της ανταλλαγής, την Attica σε equity value 414,4 εκατ. ευρώ και σε enterprise value 844 εκατ. ευρώ. Η ανταλλαγή -κοινών και μετατρέψιμων- ομολογιών έκδοσης MIG με μετοχές Attica θα οδηγήσει σε μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non Performing Exposures - NPEs) και του αντίστοιχου δείκτη (NPE ratio). Θα συνεχίσει να κατέχει το 31,19% της MIG.

Η Πειραιώς αναδιάρθρωσε το περασμένο καλοκαίρι τον δανεισμό της RKB, με επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου έως το 2025 και διαγραφή μέρους των δεδουλευμένων τόκων. Παράλληλα, η σερβική θυγατρική της MIG υιοθέτησε πολιτική μείωσης του αριθμού των εμπορικών κέντρων, με γνώμονα την οικονομική τους επίδοση και τις προοπτικές τους καθώς και τη συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα.

Τέλος, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, δρομολογήθηκαν δράσεις για την αύξηση εσόδων, μείωση λειτουργικών εξόδων και ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας και αναδιάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας.

Τον Αύγουστο του 2022, η MIG, μέσω της 100% θυγατρικής της MIG REAL ESTATE SERBIA, ολοκλήρωσε την εξαγορά του ποσοστού 16,89% που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της RKB.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v