Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση τζίρου, μείωση κερδών για την ΕΛΒΕ στο 9μηνο

Η εταιρία αναμένει αύξηση κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση.

Αύξηση τζίρου, μείωση κερδών για την ΕΛΒΕ στο 9μηνο

Το ενιάμηνο ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζει αύξηση που, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οφείλεται σε περισσότερες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργασίας) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα ο τζίρος έφτασε τα 23,7 εκατ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων του ομίλου να διαμορφώνονται σε 824 χιλιάδες ευρώ.

Σε επίπεδο Ομίλου υπάρχει μικρότερη αύξηση πωλήσεων λόγω της μείωσης των πωλήσεων της πρώην θυγατρικής ΛΗΤΩ ΑΕ σε επίπεδο ενιαμήνου κατά 2,8%.

Σημειώνεται ότι η πρώην θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. σταμάτησε να ενοποιείται στις 13/10/2022.

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των κερδών προ φόρων της εταιρίας οφείλεται στα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου της, καθώς στο φετινό εννεάμηνο το χαρτοφυλάκιο είχε ζημίες επενδύσεων ύψους 387 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 274 χιλ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο. Τα κέρδη της ήταν 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021. 

Ο συνολικός καθαρός δανεισμός (ήτοι δάνεια μείον διαθέσιμα) του Ομίλου ανήλθε την 30/9/2022 σε 1,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρία δεν είχε τραπεζικό δανεισμό στις 30/9/2022, ενώ διατηρούσε διαθέσιμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο διαπραγματεύσιμων χρεογράφων (αμοιβαία κεφάλαια και εταιρικά ομόλογα) αξίας 3,33 εκατ. ευρώ, για τα οποία υπάρχει δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.

Η εταιρία αναμένει αύξηση κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v