Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Αυξημένα έσοδα στο εννεάμηνο, υποχώρησαν τα κέρδη

Τα συνολικά έσοδα της CNL CAPITAL για τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 ανήλθαν σε €728.588, αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

CNL Capital: Αυξημένα έσοδα στο εννεάμηνο, υποχώρησαν τα κέρδη

Η CNL CAPITAL συνέχισε και κατά το γ’ τρίμηνο τη θετική πορεία που καταγράφηκε στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της για το α’ εξάμηνο 2022. Έτσι, κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022, ενίσχυσε την επενδυτική της δραστηριότητα και πέτυχε ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, η CNL CAPITAL, επένδυσε κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022, το συνολικό ποσό των €8,51 εκατ. καλύπτοντας 16 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναντι 14 εκδόσεων συνολικής αξίας €7,12 εκατ. κατά την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021.

Σε ότι αφορά τα συνολικά έσοδα της CNL CAPITAL για τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 ανήλθαν σε €728.588, αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (€660.238). Αντίστοιχα, τα συνολικά της έξοδα (εκτός προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο) ανήλθαν σε €436.822 αυξημένα κατά 13,77% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (€383.944).

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο, κατά την περίοδο 01.01.2022-30.09.22 παρουσίασαν αύξηση κατά €34.847, έναντι μείωσης κατά €17.914 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα παραπάνω δεδομένα οδήγησαν την CNL CAPITAL στην επίτευξη καθαρής κερδοφορίας μετά από προβλέψεις και φόρους ύψους €228.979 κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022, έναντι κερδοφορίας ύψους €294.208 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στις 30/09/2022 αποτελείται από 28 εκδόσεις ομολογιακών δανείων (31/12/2021: 23), με τη συνολική αξία του (μετά από προβλέψεις) να ανέρχεται σε €7.766.495 (31/12/2021: €7.328.221).

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε €10,89 έναντι €10,73 την
31η Δεκεμβρίου 2021.

Το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, αναμένεται να συνεχιστεί και στο προσεχές χρονικό διάστημα, με αντίκτυπο στις προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου και συνακόλουθα στην κερδοφορία της CNL CAPITAL. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία ολοκληρώνεται το 2022 και τα αυξανόμενα έσοδα από τις επενδύσεις αυτές, λειτουργούν εξισορροπητικά, δημιουργώντας την προοπτική για σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας το 2023.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας σχολίασε: ‘’Αν και το 2022 ολοκληρώνεται με ένα σημαντικά διαφορετικό οικονομικό κλίμα από αυτό με το οποίο ξεκίνησε, η CNL CAPITAL συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία κι αναμένει την αποτύπωση αυτής στις οικονομικές επιδόσεις του 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε: “Παραμένουμε αισιόδοξοι πως η συστηματική μας προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της CNL CAPITAL στην αγορά θα αποδώσει σύντομα καρπούς.’’

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v