Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΧΑ: Ενεση €6,5 εκατ. στην ΕΤΕΜ πριν τη συγχώνευση με Cosmos Aluminium

Κεφαλαιακή ενίσχυση 6,5 εκατ. ευρώ από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην ΕΤΕΜ, λίγο μετά την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησής της από την Cosmos Aluminium. Πού αποτιμήθηκε η ΕΤΕΜ μετά και την ΑΜΚ. Η απομείωση της αξίας θυγατρικών σε Βαλκάνια.

ΕΛΧΑ: Ενεση €6,5 εκατ. στην ΕΤΕΜ πριν τη συγχώνευση με Cosmos Aluminium

Σε κεφαλαιακή ένεση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της ΕΤΕΜ προχώρησε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορροφήσεως της ΕΤΕΜ από την Cosmos Aluminium.

Η αύξηση κεφαλαίου αποφασίστηκε στις 27 Δεκεμβρίου, από την έκτακτη γενική συνέλευση -του μοναδικού μετόχου- της ΕΤΕΜ, στο πλαίσιο της αναγκαίας προεργασίας, ώστε να προκύψει σχέση ανταλλαγής βάσει της οποίας θα λάβει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το 15% της Cosmos Aluminium.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΤΕΜ και Cosmos Aluminium αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορροφήσεως της ΕΤΕΜ από την Cosmos Aluminium με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 27η Δεκεμβρίου 2022. Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, που θα τεθεί προς έγκριση στις γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών. Εφόσον εγκριθεί, θα καταρτισθεί η οριστική σύμβαση συγχώνευσης.

Το σχέδιο προβλέπει σχέση ανταλλαγής 1 νέα μετοχή της Cosmos Aluminium για κάθε 7,2472922915 μετοχές ΕΤΕΜ. Έτσι, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που κατέχει το 100% της ΕΤΕΜ θα βρεθεί, μετά τη συγχώνευση, να κατέχει το 15% της Cosmos Aluminium, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Με βάση την έκθεση αποτίμησης, την οποία συνέταξε η Grant Thornton, η εμπορική αξία της ΕΤΕΜ αποτιμήθηκε σε 26,6 εκατ. ευρώ.

Η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων Cosmos Aluminium και ETEM αποτελεί σύμφωνα με το Δ.Σ. της Cosmos Aluminium το βασικό λόγο της συγχώνευσης. Η Cosmos Aluminium δραστηριοποιείται στον τομέα του βιομηχανικού προφίλ και η ΕΤΕΜ στο αρχιτεκτονικό προφίλ.

Από την απορρόφηση της ΕΤΕΜ θα δημιουργηθεί ισχυρή εταιρεία στον τομέα της διέλασης αλουμινίου, με σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίματος. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Cosmos Aluminium αναμένει κύκλο εργασιών άνω των 300 εκατ. ευρώ, μετά την απορρόφηση της ΕΤΕΜ.

Κατά την αποτίμηση των θυγατρικών της ΕΤΕΜ από την Grant Thornton, με ημερομηνία αναφοράς την 27η Δεκεμβρίου, η αξία τους απομειώθηκε συνολικά κατά 5,1 εκατ. ευρώ, με την εύλογη αξία να διαμορφώνεται, πλέον, σε 10,2 εκατ. ευρώ από 15,26 εκατ. ευρώ.

Κατά τους προηγούμενους μήνες, η μεν Cosmos Aluminium απέσχισε και απέδωσε στους μετόχους της τους κλάδους ακινήτων και συμμετοχών, η δε ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ απέκτησε από τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ ένα πρόσθετο 20% της ΕΤΕΜ, έναντι τιμήματος 4,02 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ελέγχει το 100%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v