Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Ομολογιακό δάνειο €71,4 εκατ. από θυγατρική

Στόχος η χρηματοδότηση των έργων του Ομίλου καθώς και η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

Reds: Ομολογιακό δάνειο €71,4 εκατ. από θυγατρική

Η εταιρεία  «REDS Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι η ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (100% θυγατρική) προχώρησε στη σύναψη κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού € 71,4 εκατ. για τη χρηματοδότηση των έργων του Ομίλου καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο ρευστότητας του Ομίλου REDS.

Πιο συγκεκριμένα :

❖ H ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ προχώρησε στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του N.4548/2018 και του Ν. 3156/2003, διάρκειας έως την 30.06.2035, ύψους € 71.372.800, υπό την εγγύηση της REDS Α.Ε., με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μέρος της εκταμίευσης του δανείου ολοκληρώθηκε σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v