Επιβεβαιώνει η ΒΙΣ συζητήσεις της οικογένεια Φιλίππου με ξένο όμιλο

«Εχει λάβει χώρα μία γενική και καταρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον βασικό μέτοχο από μεγάλο αλλοδαπό όμιλο», επιβεβαιώνει η εταιρεία με ανακοίνωση προς τις αρχές.

Επιβεβαιώνει η ΒΙΣ συζητήσεις της οικογένεια Φιλίππου με ξένο όμιλο

Επιβεβαιώνει η ΒΙΣ ότι ο βασικός μέτοχος (οικογένεια Φιλίππου) βρίσκεται σε συζητήσεις με πολυεθνικό όμιλο για την εξαγορά της εταιρείας, θέμα που είχε αναδείξει το Euro2day.gr. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:  

Κατόπιν του από 02.02.2023 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με το οποίο καλούμεθα να επιβεβαιώσουμε ή διαψεύσουμε, ύστερα από λήψη πληροφόρησης από τον βασικό μας μέτοχο, δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

«… έντονη είναι η φημολογία στην αγορά ότι η οικογένεια Φιλίππου βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με μεγάλο (ξένο;) όμιλο, για την παραχώρηση πλειοψηφικού πακέτου της χαρτοβιομηχανίας ΒΙΣ. Μια πρώτη προσέγγιση πηγών που παραδοσιακά έχουν επαφές με τον όμιλο, επιβεβαίωσε ότι «πράγματι γίνονται κάποιες συζητήσεις, αλλά τίποτε ακόμη δεν είναι σίγουρο …», απαντούμε τα ακόλουθα:

Κατόπιν επικοινωνίας με τον βασικό μας μέτοχο, ο οποίος είναι η εταιρία HQF AE, η οποία σήμερα συμμετέχει στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μας με ποσοστό 91,314% και ελέγχεται από τον Ιωάννη Φιλίππου και τα τέκνα του, πληροφορηθήκαμε ότι έχει λάβει χώρα μία γενική και καταρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον βασικό μέτοχο από μεγάλο αλλοδαπό όμιλο για την παραχώρηση σ' αυτόν του άνω πακέτου της ΒΙΣ ΑΕ.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οιαδήποτε εξέλιξη, ή πρόταση ή προσφορά, ούτε έχει λάβει χώρα οιαδήποτε συζήτηση για καταβληθησόμενο τίμημα ή λοιπούς όρους πώλησης, ούτε υπάρχει δεσμευτική ή μη δεσμευτική προσφορά γραπτή ή προφορική. Αν υπάρξει στο μέλλον εξέλιξη που πληροί αφ' εαυτού τα κριτήρια προνομιακής πληροφορίας, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v