Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Συμφωνία με Πειραιώς για επιμήκυνση δανείου της θυγατρικής στη Σερβία

Επιμηκύνεται η διάρκεια του δανείου της RKB από την Πειραιώς κατά επτά επιπλέον χρόνια.

MIG: Συμφωνία με Πειραιώς για επιμήκυνση δανείου της θυγατρικής στη Σερβία

Η MARFIN INVESTMENT GROUP ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε κατ’ αρχήν μη δεσμευτική συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την επιμήκυνση του δανείου της θυγατρικής εταιρείας RKB κατά 7 επιπλέον έτη ήτοι έως το 2032. Οι τελικοί όροι της συμφωνίας θα καθορισθούν μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Η RKB αποτελεί μία εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών διαχείρισης εμπορικών ακινήτων στη Σερβία. Έχει υπό διαχείριση 27 εμπορικά κέντρα εκ των οποίων 8 βρίσκονται στο Βελιγράδι και ένα κτίριο γραφειακών χώρων, συνολικού εμβαδού 213.000 τ.μ.

Επίσης κατέχει οικοπεδικές εκτάσεις υπό αξιοποίηση συνολικού εμβαδού 21.000 τ.μ. Η αξία των ακινήτων ανέρχεται σε 206,1 εκατ. ευρώ (αποτίμηση 31/12/2021 αφαιρουμένων των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν έως σήμερα) ενώ η εταιρεία διατηρεί καθαρό τραπεζικό δανεισμό ύψους 86,7 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 96,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Οι πωλήσεις το 2022 ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2021, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. το 2021. Τα αποτελέσματα του 2022 είναι προσωρινά και μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία και δεν περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα της αποτίμησης καθώς η σχετική διαδικασία αποτίμησης των ακινήτων για το έτος 2022 δεν έχει ολοκληρωθεί.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v