Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Group: Στην Strix οι μετοχές που κατείχε η Πειραιώς

Πλέον η Πειραιώς κατέχει 22.699 μετοχές ή ποσοστό 0,0105% στην Attica Group.

Attica Group: Στην Strix οι μετοχές που κατείχε η Πειραιώς

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εκδότρια) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε από την «Πειραιώς Financial Holdings A.E.», την 12/5/2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση προς την «STRIX HOLDINGS L.P.» α) 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,3061% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, άμεσης κυριότητας της «MIG ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και β) του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0771% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Ως εκ τούτου, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία κατέχει το 87,7948% της «MIG ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.» κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια και πλέον κατέχει 22.699 μετοχές (ποσοστό 0,0105%), ως αποτέλεσμα της πρόσφατης δημόσιας πρότασης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» προς τους μετόχους της Εκδότριας, η περίοδος αποδοχής της οποίας έληξε την 18/04/2023.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v