Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Η εξαγορά της FCA Greece και το ταμείο των 30 εκατ.

Στα €35,1 εκατ. το πραγματικό τίμημα, εφόσον δεν μεσολάβησε επιστροφή κεφαλαίου. Το άλμα πωλήσεων το 2022, τα χαμηλά περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας και οι υψηλές προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Autohellas: Η εξαγορά της FCA Greece και το ταμείο των 30 εκατ.

Με καθαρό ταμείο 29,9 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις από τη Fiat Chrysler υψηλότερες από τις υποχρεώσεις έκλεισε το 2022 η FCA Greece (διανομέας των Abarth, Alfa Romeo, Fiat και Jeep στην Ελλάδα), το 100% των μετοχών της οποίας πωλήθηκε πρόσφατα στην κοινοπραξία Autohellas-Samelet έναντι 65,15 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές πωλήσεις της FCA Greece ανήλθαν, πέρσι, σε 178,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 55,74% (114,75 εκατ. ευρώ το 2021), με το κόστος πωλήσεων να ανέρχεται σε 162,7 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 8,95% από 9% πέρυσι.

Στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλλαν σημαντικά οι αυξημένες πωλήσεις των νέων μοντέλων επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπαταρίας και plug-in υβριδικών (BEV και PHEV) που εισήγαγε ο όμιλος Fiat-Chrysler στην ελληνική αγορά.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν μόλις κατά 2,98% (2,3 εκατ. ευρώ), σε σχέση με το 2021 (2,22 εκατ. ευρώ), ενώ τα λειτουργίας και διάθεσης κατά 11,20% (10,5 εκατ. ευρώ από 9,4 εκατ. ευρώ). Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανέρχονται σε 1,28% και 5,87% αντίστοιχα, ενώ το 2021 ανήλθαν σε 1,94% και 8,22% αντίστοιχα. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στο 7,15% του κύκλου εργασιών.

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 4,88 εκατ. ευρώ διπλάσια από αυτά του 2021 (2,4 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο, όμως, λειτουργικής κερδοφορίας (2,7%) υπολείπεται του αντίστοιχου με το οποίο δουλεύει ο τομέας εμπορίας αυτοκινήτων της Autohellas (5-6%). Η υστέρηση μπορεί να εξηγείται στον τρόπο που ήταν διαρθρωμένες οι σχέσεις FCA Greece με τον όμιλο FCA. Οι σημαντικά αυξημένοι τόκοι (1,47 εκατ. ευρώ) περιόρισαν τα προ φόρων κέρδη σε 3,57 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά ανήλθαν σε 2,14 εκατ. ευρώ.

Στις 31/12/2022 τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 29,9 εκατ. ευρώ οι εμπορικές απαιτήσεις σε 1 εκατ. ευρώ και οι λοιπές απαιτήσεις σε 40,7 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 38,5 εκατ. ευρώ αφορούν σε απαιτήσεις κατά της Fiat Chrysler Finance. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές διαμορφώνονταν σε 22,3 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας σε 33,4 εκατ. ευρώ.

Αν δεν μεσολάβησε επιστροφή κεφαλαίου ή διανομή μερίσματος, η κοινοπραξία Αutohellas-Samelet αγόρασε την εταιρεία με καθαρό ταμείο 30 εκατ. ευρώ και υψηλότερες απαιτήσεις από τη Fiat Chrysler σε σχέση με τις υποχρεώσεις. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ανακοίνωση, το τίμημα εξαγοράς της FCA Greece ανήλθε σε 65,15 εκατ. ευρώ, με πιθανότητα μικρής αναπροσαρμογής (earn-out scheme;) βάσει των όρων συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών.

Οι όροι ενδέχεται να σχετίζονται με την κατάληξη σειράς δικαστικών εκκρεμοτήτων που έχει για φορολογικά θέματα με την Ελληνική Δημοκρατία η FCA Greece. Διαθέτει, πάντως, προβλέψεις 15,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,2 εκατ. ευρώ αφορούν σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και τα 4 εκατ. ευρώ σε πρόβλεψη για κάλυψη εγγυήσεων. Επιπρόσθετα, έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων 4,91 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v