Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Hermes

Αφορά μεικτό χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 0,65 δισ. περίπου.

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Hermes

Σε συνέχεια της από 5.5.2023 σχετικής Ανακοίνωσης, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., μητρική εταιρεία της Alpha Τράπεζα Α.Ε., ανακοινώνει ότι στις 25.5.2023 η Alpha Τράπεζα A.E. ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση μεικτού χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (το «Χαρτοφυλάκιο Hermes»), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,65 δισ. περίπου, ως εξής:

Α) προς τις οντότητες Saturn Financial Investor Designated Activity Company και Pluto Financial Investor Designated Activity Company, οι οποίες χρηματοδοτούνται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp. (το «Τμήμα Α του Χαρτοφυλακίου Hermes»),

Β) προς την οντότητα Hermes Acquisitions B Designated Activity Company, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp. (το «Τμήμα Β του Χαρτοφυλακίου Hermes»).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v