Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Στο 6,97% αυξήθηκε η συμμετοχή της Helikon Long Short Equity Fund

Οριακή αύξηση της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης.

ΔΕΗ: Στο 6,97% αυξήθηκε η συμμετοχή της Helikon Long Short Equity Fund

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 24.5.2023 από την εταιρεία «Helikon Investments Limited» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή επενδύσεων για τον πελάτη της «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV», στις 22.5.2023 η τελευταία κατείχε:

• 7.206.055 δικαιώματα ψήφου (ή 1,88%) που ενσωματώνονται σε μετοχές, από 11.458.124 (ή 4,9388%) στις 13.9.2021 και

• 19.454.723 δικαιώματα ψήφου (ή 5,09%) προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (Cash Settled Equity Swap) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, από 3.575.981 (ή 1,54%) στις 13.9.2021.

Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή της «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV» στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε. (ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα) διαμορφώθηκε στις 22.5.2023 σε 26.660.778 (ή 6,97%) από 15.034.105 (ή 6,48%) στις 13.9.2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v