Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ Properties: Στά €142 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνει 26 ακίνητα συνολικής επιφανείας 148 χιλ. τ.μ. και εύλογης αξίας €142 εκ., το οποίο αποτελείται από αποθήκες - logistics (49%), ξενοδοχεία (21%), γραφεία (27%) και λοιπά ακίνητα ( 3%).

BriQ Properties: Στά €142 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία»), την 31η Ιουλίου 2023 προχώρησε σε δημοσίευση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της την 30.06.2023 περιλάμβανε 26 ακίνητα συνολικής επιφανείας 148 χιλ. τ.μ. και εύλογης αξίας € 142 εκ., το οποίο αποτελείται από αποθήκες - logistics (49%), ξενοδοχεία (21%), γραφεία (27%) και λοιπά ακίνητα ( 3%).

Η αξία των ακινήτων της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση € 5,8 εκ. ή κατά 4,3% έναντι της 31.12.2022 (€ 136 εκ.).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά € 3,5 εκ. σε επενδύσεις που πραγματοποίησε η Εταιρεία κυρίως στον κλάδο των logistics και κατά € 2,3 εκ. σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων παρουσιάστηκαν κυρίως στους κλάδους των logistics και των ξενοδοχείων, όπου η BriQ επενδύει σταθερά κατά την τελευταία τετραετία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v