Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΕΒΓΑΛ: Κέρδη και περιθώριο κέρδους «θυσία» στο αυξημένο κόστος

Η αναδιάρθρωση του δανεισμού, τα δύο νέα ομολογιακά και το στοίχημα του 2023 με αύξηση λειτουργικών κερδών και περιθωρίου κέρδους.

ΜΕΒΓΑΛ: Κέρδη και περιθώριο κέρδους «θυσία» στο αυξημένο κόστος

Για τη ΜΕΒΓΑΛ η περσινή χρονιά, όπου η αγορά γάλακτος υποχώρησε σε όγκο 4,7%, -5,2% η κατανάλωση γιαούρτης και -11,4% η κατηγορία των τυροκομικών, ήταν θετική από άποψη τζίρου.

Οι πωλήσεις της σε αξία σημείωσαν ανάπτυξη 18,68% στα 153,859 εκατ. ευρώ -η αύξηση των πωλήσεών της στην εσωτερική αγορά ήταν 14,73% και +25,92% στις εξαγωγές. Όμως το ποσοστό του μικτού κέρδους της υποχώρησε στο 17,38% από 21,67% το 2021, κυρίως λόγω αυξημένου κόστους αναλωθέντων αποθεμάτων και ενέργειας.

Αντίστοιχα τα ΕΒΙΤDΑ μειώθηκαν στα 7,629 εκατ. ευρώ από 8,090 εκατ. ευρώ, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού υποχώρησε στα 587 άτομα από 611 το 2021, τα κέρδη προ φόρων συρρικνώθηκαν στις 289 χιλ. ευρώ από 1,575 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 89 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1,411 εκατ. ευρώ (αναπροσαρμοσμένο) το 2021. Αυτό δεν εμπόδισε τη Βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία συμφερόντων της οικογένειας Χατζάκου στην οποία έχει επενδύσει και ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος να αυξήσει έστω και οριακά τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης τα οποία ανήλθαν σε 148 χιλ. ευρώ από 130 χιλ. ευρώ.

Την περσινή χρονιά η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση των δανείων της εκδίδοντας νέο ομολογιακό δάνειο ενώ ένα ακόμη εξέδωσε τον περασμένο Μάρτιο.

Στις 13 Δεκεμβρίου υπεγράφη με τις πιστώτριες Τράπεζες Eurobank, Alpha Bank και Εθνική η έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους 59 εκατ. ευρώ με το οποίο αναδιαρθρώθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ειδικότερα όσον αφορά στο προϊόν κάλυψης των ομολογιών σειράς Α του Δανείου είχε ως σκοπό,

(i) μέχρι ποσού 46.730.503 ευρώ την αναχρηματοδότηση του Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους 54.337.792 ευρώ,

(ii) και μέχρι ποσού 3.269.497 ευρώ την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας.

Όσον αφορά στο προϊόν κάλυψης των ομολογιών σειράς Β, ο σκοπός ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της (επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων), συνολικού ποσού 9 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη επένδυση έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και ήδη πέρυσι ολοκληρώθηκαν επενδύσεις στο εργοστάσιο παραγωγής φέτας ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου.

Εν τω μεταξύ τον περασμένο Μάρτιο με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου η εταιρεία προέβη στην έκδοση νέου Ομολογιακού δανείου ύψους 6.853.673 ευρώ για την υλοποίηση επένδυσης, -έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης- για την επέκταση δυναμικότητας του τυροκομείου και δη για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του τμήματος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που συνιστά την Ιδιωτική Δαπάνη.

Για την τρέχουσα χρήση, η στρατηγική του ομίλου επικεντρώεται στη διαφύλαξη της κερδοφόρας πορείας του, μέσα από τη μείωση τόσο του κόστους παραγωγής όσο και των λοιπών δαπανών. Παράλληλα η ενίσχυση των εξαγωγών και η διείσδυση σε νέες αγορές και κανάλια διανομής αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής. Όπως επίσης και η αύξηση των πωλήσεών με παράλληλη όμως αύξηση τόσο του μικτού περιθωρίου κέρδους όσο και του λειτουργικού αποτελέσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v