Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank Romania: Τα οικονομικά μεγέθη πριν το ντιλ με UniCredit

Mε καθαρά κέρδη 54,5 εκατ. ευρώ, χορηγήσεις 3,2 δισ. ευρώ και RWAs 2 δισ. ευρώ έκλεισε το 2023 η Alpha Bank Romania. Τα κέρδη της Leasing. Η συγχώνευση με τη UniCredit Romania και τα οφέλη για την ελληνική τράπεζα.

Alpha Bank Romania: Τα οικονομικά μεγέθη πριν το ντιλ με UniCredit

Στα προοριζόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία ταξινόμησε στις 31/12/2023 η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών τις Alpha Βank Romania, Alpha Leasing Romania και Alpha Insurance Brokersως αποτέλεσμα της συμφωνίας με τη UniCredit.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την πώληση των παραπάνω ρουμανικών δραστηριοτήτων της Alpha σε UniCredit, έναντι τιμήματος 300 εκατ. ευρώ και του 9,9% της νέας τράπεζας, η οποία θα προκύψει από τη συγχώνευση των UniCredit Romania και Alpha Βank Romania. Η συναλλαγή βρίσκεται σε στάδιο λήψης εγκρίσεων και ολοκλήρωσης του σταυροειδούς due diligence. 

Στις 31/12/23 το σύνολο του ενεργητικού των προς πώληση ρουμανικών δραστηριοτήτων της Alpha ανερχόταν σε 5,52 δισ. ευρώ, με δάνεια 3,2 δισ. ευρώ και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 1,38 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις ανερχόταν σε 4,08 δισ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων σε 4,78 δισ. ευρώ.  Το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό τους διαμορφωνόταν στο τέλος του 2023 σε περίπου 2 δισ. ευρώ.

Η Alpha Βank Romania έκλεισε το 2023 με καθαρά κέρδη 54,5 εκατ. ευρώ, τα οποία ανέρχονται σε 58,7 εκατ. ευρώ, αν συνυπολογισθεί το κέρδος από αποτίμηση ομολόγων σε εύλογη αξία. Σημειώνεται ότι το business plan της Alpha κατά την ΑΜΚ του 2021 προέβλεπε ότι η Alpha Βank Romania θα συνεισέφερε κέρδη 60 εκατ. ευρώ το 2024. 

Η ώθηση στην κερδοφορία ήρθε από την άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους (159 εκατ. ευρώ από 128,2 εκατ. ευρώ το 2022), λόγω ανατιμολόγησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων εξαιτίας της ανόδου επιτοκίων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 27,8 εκατ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα σε 198,4 εκατ. ευρώ. Η Leasing έκλεισε το 2023 με κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ και η Insurance Brokers με 41 χιλ. ευρώ.  

Η τράπεζα, που θα προκύψει από τη συγχώνευση UniCredit και Alpha Bank Romania θα αποτελέσει την τρίτη μεγαλύτερη σε ενεργητικό στη Ρουμανία. Το μερίδιο αγοράς της, με pro forma στοιχεία, θα ανέρχεται σε 12%, θα απασχολεί 5,4 χιλιάδες εργαζόμενους και θα διαθέτει 297 καταστήματα.  Οι καταθέσεις υπολογίζονται pro forma σε 12,1 δισ. ευρώ. 

Τα οφέλη για την Alpha 

Πέραν του τιμήματος τοις μετρητοίς (300 εκατ. ευρώ), η Alpha προσδοκά ότι η διατήρηση συμμετοχής 9,9% σε μια μεγαλύτερη εταιρική οντότητα θα συντηρήσει στα ίδια επίπεδα τα έσοδα από τα Ρουμανία. 

Επιπρόσθετα, μειώνεται το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά 2 δισ. ευρώ και ενισχύονται οι κεφαλαιακοί δείκτες της Alpha κατά τουλάχιστον 100 μ.β.  Κίνηση που συμβάλει στη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha στοχεύει να δημιουργήσει περίπου 2,3 δισ. ευρώ κεφάλαια, ως το 2025, με στόχο κεφαλαιακό πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ.  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v