Interwood: Πράσινο φως από ΔΣ για ΑΜΚ υπέρ παλαιών μετόχων

Για κάθε μία παλιά κοινή μετοχή θα αναλογούν 0,33144193334387 νέες κοινές μετοχές. Για κάθε παλιά προνομιακή μετοχή θα αναλογούν 0,33144462677008 νέες προνομιούχες μετοχές.

Interwood: Πράσινο φως από ΔΣ για ΑΜΚ υπέρ παλαιών μετόχων

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 20.03.2024, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του χορηγήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2021 και από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της 23.07.2021, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό του €1.244.673,40 (η «Αύξηση»), με την έκδοση 11.595.970 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Κοινές Μετοχές») και 850.764 νέων, προνομιούχων, άυλων, ονομαστικών άνευ ψήφου μετοχών, μη μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Προνομιούχες Μετοχές» και από κοινού με τις Νέες Κοινές Μετοχές, οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, αντιστοίχως.

Οι Νέες Προνομιούχες Μετοχές θα έχουν τα ίδια προνόμια με τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας, ήτοι:

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

Το δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Κοινές Μετοχές θα δίνει το δικαίωμα να αποκτηθούν οι Νέες Κοινές Μετοχές με αναλογία 0,33144193334387 Νέες Κοινές Μετοχές για κάθε μία παλιά κοινή μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται. Το δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Προνομιούχες Μετοχές θα δίνει το δικαίωμα να αποκτηθούν οι Νέες Προνομιούχες Μετοχές με αναλογία 0,33144462677008 Νέες Προνομιούχες Μετοχές για κάθε μία παλιά προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται.

Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Κοινών Μετοχών σε είκοσι επτά λεπτά του Ευρώ (€0,27) ανά Νέα Κοινή Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης Νέων Κοινών Μετοχών») και της τιμής διάθεσης των Νέων Προνομιούχων Μετοχών σε είκοσι επτά λεπτά του Ευρώ (€0,27) ανά Νέα Προνομιούχα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης Νέων Προνομιούχων Μετοχών»).

Η Τιμή Διάθεσης Νέων Κοινών Μετοχών και η Τιμή Διάθεσης Νέων Προνομιούχων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) δύο εκατομμυρίων εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€2.115.944,78), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2024-31.12.2024) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση θα έχουν:

(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας (οι κάτοχοι κοινών μετοχών για τις Νέες Κοινές Μετοχές και οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών για τις Νέες Προνομιούχες Μετοχές), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης (υφιστάμενων κοινών μετοχών, για τις Νέες Κοινές Μετοχές, και υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών για τις Νέες Προνομιούχες Μετοχές) κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, ως εξής:

(i) Στους ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχαν, παρέχεται Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση Νέων Κοινών Μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Αδιάθετες Νέες Κοινές Μετοχές»), στην Τιμή Διάθεσης Κοινών Μετοχών. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν θα υπερβαίνει το 100% των Νέων Κοινών Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού

(ii) Στους ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας που κατείχαν, παρέχεται Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση Νέων Προνομιούχων Μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας (οι «Αδιάθετες Νέες Προνομιούχες Μετοχές»), στην Τιμή Διάθεσης Προνομιούχων Μετοχών. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν θα υπερβαίνει το 100% των Νέων Προνομιούχων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Σε περίπτωση που μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Νέες Κοινές Μετοχές ή/και Αδιάθετες Νέες Προνομιούχες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης Νέων Κοινών Μετοχών και στην Τιμή Διάθεσης Νέων Προνομιούχων Μετοχών, αντιστοίχως, κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

Την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την αποτύπωση της σχετικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την έγκριση και διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v