Το παράδοξο με τις πωλήσεις της ΦΑΓΕ και οι ζημιές στην Ελλάδα

Προσφυγή κατά των αποφάσεων του φορολογικού ελέγχου. Πόσα λεφτά πληρώθηκε η οικογένεια Φιλίππου, τι συνέβη με το δάνειο και γιατί υποχώρησαν οι πωλήσεις.

Το παράδοξο με τις πωλήσεις της ΦΑΓΕ και οι ζημιές στην Ελλάδα

Με διαφορά μιας εβδομάδας από την ημέρα που ο όμιλος ΦΑΓΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματά του για τη χρήση του 2023, σειρά είχε χθες η ελληνική θυγατρική του. Η διαφορά μεταξύ των δύο οικονομικών οντοτήτων δεν έγκειται μόνο στον χρόνο δημοσιοποίησης των οικονομικών τους καταστάσεων αλλά και σε αυτή καθεαυτή την πορεία τους. 

Τη στιγμή λοιπόν που σε επίπεδο ομίλου η ΦΑΓΕ απολαμβάνει υπερδιπλασιασμό καθαρών κερδών στα 82,7 εκατ. δολ. και κύκλο εργασιών αυξημένο κοντά στο 14% στα 629,2 εκατ. δολ. η ελληνική εταιρεία συρρικνώνεται. Ο κύκλος εργασιών της ελληνικής θυγατρικής υποχώρησε πέρυσι στα 152,113 εκατ. ευρώ και οι ζημίες της υπερτετραπλασιάστηκαν στα 13,490 εκατ. ευρώ. 

Εξέλιξη που δεν μοιάζει να συνάδει με την πορεία του ομίλου στις διεθνείς αγορές, σημαντικό μέρος των οποίων και δη των ευρωπαϊκών «σερβίρει» η ελληνική θυγατρική. Ή μήπως δεν είναι έτσι; Από τις οικονομικές καταστάσεις της ΦΑΓΕ Ελλάδας προκύπτει ότι ο ρόλος της σε επίπεδο ομίλου έχει περιοριστεί πολύ. Η πτώση των πωλήσεών της κατά 6,7% οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων στο εξωτερικό κατά 13,8%, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά κατά 3,2%.

Κάτι που δεν συνάδει με την πορεία του ομίλου στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάριν πέρυσι οι πωλήσεις σε αξία της ΦΑΓΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 29,4% και 11,7% και σε επίπεδο όγκου αυξήθηκαν 12,1% στη Βρετανία και μειώθηκαν 2% στην Ιταλία. Οι ευρωπαϊκές αγορές παραδοσιακά «σερβίρονταν» από το εργοστάσιο της Ελλάδας, κάτι που όπως φαίνεται, έχει αλλάξει χωρίς να αναφέρεται αν το εργοστάσιο της Αμερικής εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ευρώπης ή η εταιρεία συνεργάζεται με τρίτες ευρωπαϊκές βιομηχανίες για την κάλυψη της ευρωπαϊκής αγοράς. 

Αναφορικά με το δάνειο των 50 εκατ. δολ. που είχε συνάψει με τη FAGE USA Dairy Industry, Inc., η οποία μεταβίβασε όλες τις ομολογίες στη μητρική FAGE International S.A., η ΦΑΓΕ Ελλάδας αποπλήρωσε μερικώς το δάνειο αντί ποσού 20 εκατ. δολ. Το δάνειο έχει ημερομηνία λήξης 13 Δεκεμβρίου του 2028 και επιτόκιο 5,625%.

Πέρυσι η εταιρεία ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2017 και 2018 (σ.σ. οι χρήσεις 2008-2016 έχουν παραγραφεί). Ως αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος ποσού 6,852 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αμφισβητεί τις αποφάσεις των φορολογικών αρχών και κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή για το ποσό των 6,728 εκατ. ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχώρησαν στα 2,765 εκατ. ευρώ από 3,529 εκατ. ευρώ. Από τα ποσά αυτά, 2,3 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν στα μέλη της οικογένειας, από 2,845 εκατ. ευρώ το 2022. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v