Κερδοφορία παρά τη δυσμενή συγκυρία για την Interwood-Ξυλεμπορία

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 41 στα 38,4 εκατ. ευρώ και το EBITDA προσγειώθηκε από τα 5,66 εκατ. ευρώ. Κατάφερε όμως, να παρουσιάσει καθαρά κέρδη.

Κερδοφορία παρά τη δυσμενή συγκυρία για την Interwood-Ξυλεμπορία

Σε μείωση κερδών υποχρεώθηκε πέρυσι η Interwood-Ξυλεμπορία, λόγω μιας σειράς δυσμενών συγκυριών που χαρακτήρισαν την αγορά (αύξηση των επιτοκίων και αποκλιμάκωση των τιμών στις περισσότερες κατηγορίες ξύλου), αλλά και της αρνητικής συμβολής έκτακτων αποτελεσμάτων. Έτσι:

• Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 41 στα 38,4 εκατ. ευρώ.
• Το EBITDA προσγειώθηκε από τα 5,66 εκατ. ευρώ (με έκτακτα κέρδη) στα 2,881 εκατ. (με έκτακτες ζημίες).
• Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 374 χιλ. ευρώ έναντι 2,018 εκατ. ευρώ.
• Στις 31/12/2023 τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου είχαν διαμορφωθεί στα 9,165 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός στα 29,378 εκατ. ευρώ.

Η υψηλή αναλογία καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια (δείκτης στο 3,21) ώθησε τη διοίκηση της εισηγμένης στην υλοποιούμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσα από την πλήρη κάλυψη της οποίας θα αντληθούν γύρω στα 3,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, αναμένεται να συμβάλει θετικά στις συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για τη νέα διευθέτηση των οφειλών της, καθώς η υπάρχουσα ολοκληρώνεται στο τέλος του 2024.

Σχετικά με τις προοπτικές της εισηγμένης, η διοίκηση της Interwood-Ξυλεμπορία σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι «με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις για το 2024, παρά τα προβλήματα που σχετίζονται με τα κόστη προμηθειών και μεταφορών, προβλέπεται αύξηση των πωλήσεων, ιδίως λόγω των σημαντικών επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο και στον κλάδο εστίασης, καθώς επίσης, λόγω της έναρξης των εργασιών στο Ελληνικό, το οποίο σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, αναμένεται να επηρεάσει θετικά και τις γειτονικές περιοχές. Εκτιμάται ότι η μικτή κερδοφορία θα παρουσιάσει μικρή αύξηση.

Σχετικά με τις προοπτικές, ο Όμιλος σχεδιάζει με στρατηγική προσέγγιση την ανάπτυξή του, δίνοντας έμφαση στη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας με σύγχρονα προϊόντα, που εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική εμπορική πορεία και υψηλότερη μικτή κερδοφορία σε σχέση με τα παραδοσιακά. Ενδεικτικά αναφέρεται η σύναψη συμφωνίας αντιπροσώπευσης με την εταιρεία Accsys για την προώθηση των προϊόντων της (Accoya & Tricoya) στην ελληνική αγορά, η οποία μαζί με άλλες σχεδιαζόμενες εμπορικές ενέργειες εκτιμάται ότι μελλοντικά θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας και στην διεύρυνση της πελατειακής της βάσης.

Διαβλέποντας τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, προγραμματίζει τη συμμετοχή του σε σημαντικές εκθέσεις που θα διοργανωθούν το 2024, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στην αγορά και τη δυναμική παρουσίαση του συνόλου της προϊοντικής του γκάμας. Η συμμετοχή αυτή αναμένεται να προσφέρει νέες ευκαιρίες επικοινωνίας με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, ενώ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος για τα προϊόντα της εταιρείας και του Ομίλου.

Παράλληλα, η εμπορική διεύθυνση διευρύνει την συνεργασία της με τις αλυσίδες DIY (Do it your self) και αξιολογεί το σύνολο των καναλιών διανομής στα οποία η εταιρεία θα μπορούσε να διεισδύσει και να αυξήσει τόσο τον όγκο πωλήσεων, όσο και την κερδοφορία.

Επίσης, αναπτύσσει δράσεις με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, συνδυάζοντας την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προγραμματίζεται η εγκατάσταση Φ/Β μονάδας 500 kWh, στη στέγη της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας που θα λειτουργεί με τη διαδικασία συμψηφισμού (net metering) και η οποία αναμένεται να ολoκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, συμβάλλοντας έκτοτε στην μείωση του κόστους παραγωγής. Σχεδιάζεται επίσης η σταδιακή αντικατάσταση των περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων με νέα ηλεκτρικά».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v