Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξημένα 30% τα καθαρά κέρδη του ΔΑΑ το πρώτο τρίμηνο

Στα 114,6 εκατ. ευρώ τα συνολικά έσοδα του αεροδρομίου, με άνοδο κατά 15,3% στο εποχικά ασθενέστερο τρίμηνο. Αυξημένη 16,5% η κίνηση στο ΔΑΑ. Νέα σύμβαση με τα ΚΑΕ. Νέες προβλέψεις.

Αυξημένα 30% τα καθαρά κέρδη του ΔΑΑ το πρώτο τρίμηνο

H εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (RIC: AIAr.AT, Bloomberg: AIA.GA, ATHEX: ΔΑΑ), ανακοίνωσε σήμερα τα επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κύρια Σημεία

• Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 15,3 εκατ. ευρώ ή 15,3% σε 114,6 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο 2024 (εποχικά ασθενέστερο) σε σχέση με το 1ο Τρίμηνο 2023, με τις ροές εσόδων Αεροπορικών και Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης κατά 16,5%, καθώς και της δυναμικής των εμπορικών δραστηριοτήτων.

• Το Προσαρμοσμένο EBITDA (συμπεριλαμβάνει την αρνητική επίπτωση του σταθερού ετήσιου ποσού της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων -15 εκατ. ευρώ ετησίως) ανήλθε σε 62,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,2% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2023.

• Τα Κέρδη μετά από Φόρους αυξήθηκαν κατά 6,5 εκατ. ευρώ στα 28,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,8% σε σχέση με 22,0 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Εξελίξεις στην αεροπορική κίνηση

Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 5,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 16,5%. Η αυξητική τάση που παρατηρήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2023, συνέχισε και το πρώτο τρίμηνο του 2024, με υψηλά επίπεδα επιβατικής κίνησης, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτικότητα του αεροπορικού ταξιδιού (ειδικά για σκοπούς αναψυχής), παρόλες τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, με τους καταναλωτές να δίνουν προτεραιότητα στα ταξίδια έναντι άλλων δαπανών.

Αναλυτικά, η επιβατική κίνηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού παρουσίασε αύξηση 10,3% και 19,4% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στη μηνιαία κατανομή της κίνησης, ο αριθμός επιβατών παρουσίασε διψήφιο ποσοστό αύξησης και τους τρεις μήνες (%2024/2023: Ιαν: +10,7%, Φεβ: +18,4%, Μαρ: +20,1%).

Αναλυτικά το Q1

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 15,3 εκατ. ευρώ ή 15,3%, από 99,4 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο 2023 σε 114,6 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο 2024, με όλες τις ροές εσόδων να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Ειδικότερα, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 86,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με το 1ο Τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και των εσόδων από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων, ενώ οι τιμές των αεροπορικών χρεώσεων παρέμειναν σταθερές κατά το 1ο Τρίμηνο 2024.

Επιπλέον, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 16,9% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2023. Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων.

Λειτουργικά Έξοδα

Το 1ο Τρίμηνο του 2024 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 48,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5 εκατ. ευρώ ή 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό μέρος αυτής της απόκλισης προέρχεται από το υψηλότερο μεταβλητό τμήμα της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων σε 9,9 εκατ. ευρώ από 7,4 εκατ. ευρώ, που υπολογίστηκε με βάση την αυξημένη κερδοφορία του 2023. Εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,0 εκατ. ευρώ ή 11,8% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω:

• των επιπρόσθετων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και,

• της αναπροσαρμογής των βασικών μισθών που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του 2023.

Ως αποτέλεσμα των λειτουργικών εσόδων και εξόδων, τα συνολικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 1ο Τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 66,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7 εκατ. ευρώ ή 15,1% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κερδοφορία

Τα Κέρδη προ Φόρων την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 ανήλθαν στα 37,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 1ο Τρίμηνο του 2023. Τα Κέρδη Μετά Από Φόρους το 1ο Τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5 εκατ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σημαντικά Γεγονότα και Προοπτικές

Έγκριση τροποποίησης του Χωροταξικού Σχεδίου για την αύξηση της Δυναμικότητας σε 33ΜΑΡ και έγκριση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

Κατόπιν σχετικού αιτήματος που κατέθεσε η Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) αποδέχτηκε την τροποποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου για την αύξηση της Δυναμικότητας του Αεροδρομίου στα 33 εκατομμύρια επιβάτες (Σχέδιο 33MAP). Το εν λόγω Σχέδιο είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του προγράμματος επενδύσεων του ΔΑΑ. Περαιτέρω, η ΑΠΑ αποδέχτηκε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου 33ΜΑΡ με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών στο τέλος του 2028.

Η εφαρμογή του Σχεδίου 33ΜΑΡ αποτελεί την πρώτη φάση του χωροταξικού σχεδίου και αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου σε 33 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, συμπεριλαμβάνοντας:

• την επέκταση του κεντρικού κτιρίου του τερματικού σταθμού κατά περίπου 81.000 τετραγωνικά μέτρα, αποτελούμενο κυρίως από νέες θέσεις επιβίβασης με γέφυρα και μέσω λεωφορείων, επέκταση της αίθουσας ελέγχου check-in, που περιλαμβάνει νέα πρόσοψη τερματικού σταθμού, νέα αίθουσα διαλογής αποσκευών συνοδευόμενη από επέκταση του χώρου παραλαβής αποσκευών, νέους εμπορικούς χώρους και χώρους γραφείων,

• την ανάπτυξη ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών για 32 θέσεις με τους αντίστοιχους τροχοδρόμους, δύο νέες γέφυρες οχημάτων και ένα κτίριο για τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης,

• την επέκταση του οδικού δικτύου πρόσβασης, καθώς και την κατασκευή νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Επέκταση κύριας σύμβασης με τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών έως το 2034

Η Εταιρεία υπέγραψε δεκαετή παράταση της σύμβασης με τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών μέχρι τις αρχές του 2034. Η εταιρεία «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών» λειτουργεί καταστήματα λιανικής πώλησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου το 2001. Από τον Φεβρουάριο του 2024, ο χώρος λιανικής πώλησης της «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών» αυξήθηκε κατά περίπου 290 τετραγωνικά μέτρα, στο πλαίσιο της ανακαίνισης του εκτεταμένου καταστήματος της περιοχής Σένγκεν. Η παράταση της συγκεκριμένης σύμβασης προβλέπει ότι η «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών» θα συνεχίσει να λειτουργεί 31 εμπορικά καταστήματα, σε μια συνολική επιφάνεια άνω των 4.900 τετραγωνικών μέτρων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Αναθεωρημένη Πρόβλεψη Επιβατικής Κίνησης για το 2024

Μετά τη δυναμική επίδοση στην κίνηση του πρώτου τριμήνου, η Εταιρεία αναθεώρησε την πρόβλεψή της σε ετήσια επιβατική κίνηση 29,9 εκατομμυρίων επιβατών το 2024, 6,3% (ή περίπου 1,8 εκατομμύρια επιβάτες) πάνω από τα επίπεδα του 2023. Η πρόβλεψη κίνησης 2024 καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές επιδόσεις της κίνησης του πρώτου τριμήνου του έτους, καθώς και επικαιροποιημένες προβλέψεις για το υπόλοιπο του έτους, με βάση τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων σχεδίων των αεροπορικών εταιρειών για τη λειτουργία τους κατά τη θερινή περίοδο 2024, που μόλις ξεκίνησε.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v