Noval: Το discount, ο πήχης για τα κεφάλαια και το free float

Ξεκινά αύριο η δημόσια προσφορά με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 2,82 ευρώ. Προσαρμογή στα δεδομένα του κλάδου στο Χρηματιστήριο ως προς την τιμή και το ύψος των υπό άντληση κεφαλαίων επικαλείται η διοίκηση της εταιρείας.

Noval: Το discount, ο πήχης για τα κεφάλαια και το free float

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς μετοχών της εισέρχεται η Noval Property, ολοκληρώνοντας και τον κύκλο εισαγωγής των εταιρειών του κλάδου στο Χρηματιστήριο

Η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της ελληνικής αγοράς αναμένεται να εκδώσει 17.388.025 νέες μετοχές που θα διατεθούν σε ανώτατο εύρος τιμής 2,82 ευρώ στο διάστημα 29-31 Μαΐου. Τα συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης, με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης ανέρχονται σε περίπου 43,506 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της έκδοσης ύψους περίπου 4,5 εκατ.ευρώ. Επίσης κεφάλαια 10,5 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την κάλυψη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από την EBRD, η οποία μετά τη δημόσια πρόταση θα ελέγχει το 1,25% της Noval.

Ο βασικός μέτοχος -όμιλος Βιοχάλκο- μετά τη διαδικασία θα ελέγχει το 61,83% της ΑΕΕΑΠ, ενώ ποσοστό περίπου 5,2% θα διακρατήσουν ο Ιπποκράτης και Μιχάλης Στασινόπουλος, έκαστος. Το ποσοστό ελεύθερης διασποράς  των μετοχών της εταιρείας υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 15,6%. Υπενθυμίζεται δε ότι η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα χρήσης 2023 (διανέμει σταθερά εδώ και χρόνια το 50% των λειτουργικών της κερδών) και τους νέους μετόχους που θα προκύψουν μετά την ΑΜΚ.

Discount 30%

Κατά τη χθεσινή συνάντηση με τους δημοσιογράφους ,με αφορμή τη δημόσια εγγραφή, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Π. Καπετανάκος ανάφερε πως η αρχιτεκτονική της δημόσιας πρότασης έλαβε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς, εξ ου και η μετοχή της αναμένεται να ενταχθεί για διαπραγμάτευση με discount 30% έναντι της εσωτερικής της αξίας.

«Παρά το γεγονός του ότι η εταιρεία έχει αποδείξει ότι παράγει αξία, έχοντας διπλασιάσει το μέγεθος της, αυξάνοντας διαρκώς τα έσοδα της από ακίνητα εκμετάλλευσης και δημιουργώντας νέες συνθήκες ανάπτυξης με το τρέχον επενδυτικό της πλάνο, εν τούτοις οφείλουμε να υπολογίσουμε τα δεδομένα διαπραγμάτευσης του κλάδου».

Ερωτηθείς σχετικά με το μειωμένο αίτημα άντλησης κεφαλαίων (υπήρχε αρχική εκτίμηση για άντληση περίπου 100 εκατ. ευρώ), ο κ. Καπετανάκος διευκρίνισε πως τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας (75 εκατ.ευρώ στο τέλος του 2023), καθώς και η προγραμματισμένη ΑΜΚ, δημιουργούν επαρκές επίπεδο κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδύσεων. Υπογράμμισε δε πως η εταιρεία εμφανίζει τη χαμηλότερη δανειακή μόχλευση (μόλις 27,5%) ανάμεσα στις εγχώριες ΑΕΕΑΠ, και ίσως μια από τις χαμηλότερες του ευρωπαϊκού χώρου, γεγονός που της επιτρέπει στο μέλλον να αντλήσει δανειακά κεφάλαια.

Επενδυτικό πρόγραμμα 340 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται πως η Noval Property διαθέτει επενδυτικό πρόγραμμα 340 εκατ. ευρώ έως το 2023 για την ανάπτυξη 6 νέων projects. Σημειώνεται δε πως από τα αντληθέντα κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς το 82% θα κατευθυνθεί στην υποστήριξη του υφιστάμενου επενδυτικού σχεδίου, ενώ 18% σε νέες αναπτύξεις. Σύμφωνα με τον κ. Καπετανάκο διατηρούνται διαπραγματεύσεις για την απόκτηση νέων ακινήτων και την ανάπτυξη τους με έμφαση τα οικιστικά ακίνητα, τα logistics και το retail.

Υπογραμμίστηκε δε πως η εταιρεία διατηρεί καθετοποιημένη δομή, ασκώντας και τον ρόλο του developer των αναπτύξεων της, γεγονός που της παρέχει συγκριτικό ποιοτικό και οικονομικό πλεονέκτημα.

Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα έργα του χαρτοφυλακίου της AEEAΠ, ήδη η συνεπένδυση με την BrookLane για την ανάπτυξη κτιρίου γραφείων στο ακίνητο της Kodak στο Μαρούσι έχει κατά το ήμισυ ήδη μισθωθεί.

Επιπλέον, το οικιστικό ακίνητο που αναπτύσσει η εταιρεία στο Μετς, έχει επίσης μπει στη φάση εμπορευματοποίησης, καθώς έχει ήδη μισθωθεί ο τελευταίος όροφος του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα η εταιρεία κατέχει 60 ακίνητα, καθώς συμμετοχή (κατά 50%) στο παραπάνω γραφειακό συγκρότημα. Η μεικτή αξία των ακινήτων της στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε 571,2 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v