Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Noval Property: Από 27 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,024/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Noval Property: Από 27 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,024/μετοχή

Η «ΝΟVAL PROPERTY» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων της 12ης  Ιουνίου 2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε €0,02497892 ανά μετοχή της NOVAL PROPERTY.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, συνεπώς, την ημέρα αυτή, οι μετοχές της NOVAL PROPERTY θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Eurobank»).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v