Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)

v