Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Epsilon Net: Αλμα 42,9% στα κέρδη προ φόρων το πρώτο τρίμηνο

Στα 7,9 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα κέρδη της εισηγμένης, με τον τζίρο να καταγράφει άνοδο 33,38% στα 27,71 εκατ. ευρώ. Αρνητικός καθαρός δανεισμός 10,5 εκατ. ευρώ.

Epsilon Net: Αλμα 42,9% στα κέρδη προ φόρων το πρώτο τρίμηνο

Ο Όμιλος Εταιρειών EPSILON NET συνέχισε και το 1ο Τρίμηνο του 2024 την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών μεγεθών του, η οποία αποτυπώνει την κυρίαρχη θέση του στον τομέα του Business Software.

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το 1ο Τρίμηνο του 2024 έχουν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2024 - 31/03/2024
μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της 31/03/2024 έχουν επιβαρυνθεί από την επιμέτρηση σε εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών βάσει του IFRS 2 με το ποσό των 0,30 εκ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό που επιβάρυνε τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της 31/03/2023 ανέρχεται στα 0,90 εκ. ευρώ.

Tα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου (τα οποία παρουσιάζονται για σκοπούς πληροφόρησης) χωρίς την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα δικαιώματα προαίρεσης του IFRS 2 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2024, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 67,30 εκατ. ευρώ, και τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανήλθαν σε 28,52 εκατ. ευρώ. Ο αρνητικός καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα -10,47 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 3,38 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης έναντι αντίστοιχου ποσού 3,18 εκατ. ευρώ που ήταν στο Α’ Τρίμηνο του 2023).

Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του επιχειρηματικού του σχεδιασμού σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Παράλληλα με τους στόχους ανάπτυξης στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, βρίσκεται σε εξέλιξη πλάνο ενεργειών ενίσχυσης του επιπέδου οργάνωσης και λειτουργίας του Ομίλου, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του καθώς και σημαντικής κλίμακας νέες επενδύσεις στους τομείς των κτιριακών υποδομών, του Security, του Fintech, του Business Software & του ΑΙ με στόχο τη διασφάλιση της ηγετικής του θέσης για την επόμενη πενταετία.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα συνεχισθούν λόγω της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και της παράλληλης παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα θετικά αποτελέσματα του 1ου Τριμήνου του 2024 επιβραβεύουν την πολιτική του Ομίλου για την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων & υπηρεσιών all in one solution και τον στόχο του για συνεχή διεύρυνση του μεριδίου αγοράς. Από τη θέση του μεγαλύτερου Ομίλου Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα, συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v