Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Περιόρισε τις ζημιές το 2002

Περιόρισε τις ζημιές στις 420 χιλιάδες ευρώ, η Fieratex κατά τη χρήση του 2002, έναντι ζημιών ύψους 2,28 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 2,4% και ανήλθαν στα 35,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 34,61 εκατ. ευρώ του 2001.

Fieratex: Περιόρισε τις ζημιές το 2002
Αύξηση των πωλήσεων και μείωση των ζημιών εμφάνισε στο σύνολο του 2002 η Fieratex.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 2,4% καθώς έφτασαν στα 35,4 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 34,61 εκατ. ευρώ του 2001.

Οι ζημιές για το σύνολο της χρήσης συρρικνώθηκαν στις 420 χιλιάδες ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 2,28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας παρουσιάζονται ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2001, διαμορφούμενα στα 21,68 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 22 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικά μειωμένο κατά 52,7% εμφανίζεται και το ύψος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v