Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Υποχώρηση ζημιών στο 2007

Υποχώρηση ζημιών και μείωση 12,11% στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βαρβαρέσος στη χρήση του 2007, σε σχέση με τη χρήση του 2006. Οι εξαγωγές στο ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 15,80 εκατ.

Βαρβαρέσος: Υποχώρηση ζημιών στο 2007
Υποχώρηση ζημιών και μείωση 12,11% στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βαρβαρέσος στη χρήση του 2007, σε σχέση με τη χρήση του 2006.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Βαρβαρέσος το έτος 2007 διαμορφώθηκε στα 23,21 εκατ. ευρώ από 26,41 εκατ. ευρώ του έτους 2006, παρουσιάζοντας μείωση 12,11%.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 15,80 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 68% του κύκλου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 944 χιλ. ευρώ έναντι 570 χιλ. ευρώ του έτους 2006.

Επιπλέον, οι ζημίες προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 2,65 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,29 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,10 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών σε 3,57 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v