Τηλέτυπος: Ανακοίνωση για το deal της NetMed

Η "Τηλέτυπος Α.Ε." γνωστοποιεί ότι η κατά 100% θυγατρικής της "Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ" συνήψε σύμβαση πωλήσεως, της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Oλλανδικής εταιρείας NetMed στην Forthnet.

Τηλέτυπος: Ανακοίνωση για το deal της NetMed
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 31 Οκτωβρίου 2007, η "Τηλέτυπος Α.Ε." γνωστοποιεί ότι η κατά 100% θυγατρικής της "Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ" συνήψε σύμβαση πωλήσεως, ομού με τους πλειοψηφούντες μετόχους, της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Oλλανδικής εταιρείας "NetMed N.V." στην εταιρεία "Forthnet Α.Ε.".

Το συνολικό αντάλλαγμα της πώλησης είναι ίσο προς την επιχειρηματική αξία της "NetMed N.V." ύψους 490.000.000 ευρώ.

Η συμμετοχή της "Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ" στην "ΝetMed N.V." ανέρχεται σε 12,528%.

Η ολοκλήρωση της πώλησης τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της εξαγοράς και της αλλαγής ελέγχου συνδεδεμένων με τη "NetMed N.V." επιχειρήσεων από της αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και της έγκρισης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της "Forthnet A.E." από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v