Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μedicon: Αποκοπή μερίσματος 0,35 ευρώ από 1/7/03

Τη διανομή συνολικού μερίσματος 1.329.636 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2002, ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Μedicon. Από την 1η Ιουλίου η μετοχή θα διαπραγματεύεται άνευ του δικαιώματος μερίσματος.

Μedicon: Αποκοπή μερίσματος 0,35 ευρώ από 1/7/03
Τη διανομή συνολικού μερίσματος 1.329.636 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2002, ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Μedicon, κατά την οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 73,7%.

Δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της eταιρίας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2003.

Από της 1ης Ιουλίου 2003 οι μετοχές της Μedicon θα διαπραγματεύονται άνευ του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2002.

Οι ακριβείς ημερομηνίες ενάρξεως της διανομής μερίσματος της χρήσης 2002 θα ανακοινωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο δια νεώτερης ανακοινώσεως που θα δημοσιευθεί στον τύπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v