Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΝΗ: Τροποποίηση άδειας παραγωγής ενέργειας

Την απόφαση του ΥΠΑΝ για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που κατέχει η Βαρβαρέσος, σε «παραγωγού» από «αυτοπαραγωγού», ανακοίνωσε η εταιρία.

ΒΑΡΝΗ: Τροποποίηση άδειας παραγωγής ενέργειας

Την απόφαση του ΥΠΑΝ για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που κατέχει η Βαρβαρέσος, σε «παραγωγού» από «αυτοπαραγωγού», ανακοίνωσε η εταιρία.

Η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Βαρβαρέσος, έχει ως εξής: "Τροποποιείται η παράγραφος 1 περίπτωση 1 του διατακτικού της απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ20.010/1970/11.09.2001, ως ακολούθως:

1. Στην εταιρία με την επωνυμία Βαρβαρέσος με έδρα τη Νάουσα Ημαθίας όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο, εγκατεστημένης ισχύος 0,625 MWe και εκτιμώμενης ετήσιας παραγωγής 1,3 GWh ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγκατασταθεί επί του ποταμού "Αράπιτσα" του Δήμου Νάουσας του Νομού Ημαθίας".

Εξάλλου, σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της στο Χ.Α., η Βαρβαρέσος ανακοίνωσε ότι ανέθεσε το έργο του Προϊσταμένου Λογιστηρίου με σύμβαση έργου στην εταιρία PricewaterhouseCoopers Business Solutions. Η σύμβαση έργου του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Δημητρίου Τεγούση λήγει στις 30/5/2008.

Τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες της περιόδου 1/1 - 31/3/2008 που θα δημοσιευτούν μέχρι την 31η/5/2008 θα υπογραφούν από την προαναφερθείσα PricewaterhouseCoopers Business Solutions.
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v