Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στο τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Βαρβαρέσος για το πρώτο τρίμηνο του 2008 διαμορφώθηκε σε 5,67 εκατ. ευρώ από 7,21 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 951 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 506 χιλ. Ευρώ.

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στο τρίμηνο
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας  Βαρβαρέσος για το πρώτο τρίμηνο του 2008 διαμορφώθηκε σε 5,67 εκατ. ευρώ από 7,21 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 4,12 εκατ. Ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου τριμήνου του 2008 ανήλθαν σε 33,27 χιλ. Ευρώ έναντι 359 χιλ. Ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2007.

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 903 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 585 χιλ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 951 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 506 χιλ. Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v