Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑXON: Ομολογιακό δάνειο 10 εκατ. ευρώ

Η ΑΧΟΝ, ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι στις 09/06/2008 σύναψε σύμβαση ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 10.000.000 με την Τράπεζα Κύπρου με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών της εταιρείας.

ΑXON: Ομολογιακό δάνειο 10 εκατ. ευρώ
Η ΑΧΟΝ, ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι στις 09/06/2008 σύναψε σύμβαση ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 10.000.000 με την Τράπεζα Κύπρου με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών της εταιρείας.

Η διάρκεια του δανείου είναι τρία έτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v