Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Καταβολή τόκων σε προνομιούχους

Την καταβολή τόκου προνομιούχων μετόχων 0,1698 ευρώ, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί και το χαρτόσημο ήτοι καθαρό ποσό 0,1274 ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ. της Εριουργία Τρία Αλφα σήμερα 27 Ιουνίου 2008.

Τρία Αλφα: Καταβολή τόκων σε προνομιούχους
Την καταβολή τόκου προνομιούχων μετόχων 0,1698 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί και το χαρτόσημο ήτοι καθαρό ποσό 0,1274 ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ. της Εριουργία Τρία Αλφα σήμερα 27 Ιουνίου 2008.

Δικαιούχοι των τόκων είναι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30/6/08 σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

Από 1/7/08 οι προνομιούχες μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα καταβολής τόκων για τη χρήση 2007. Η πληρωμή των τόκων θα γίνεται από την Τράπεζα EFG EUROBANK από την 9/7/2008 μέχρι και τις 9/7/2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v