Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Υποχώρηση κερδών, αύξηση πωλήσεων

Η μείωση των καθαρών, προ φόρων κερδών, σε σχέση με την αύξηση του κύκλου εργασιών, σε όμιλο και εταιρία, χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Καρέλια: Υποχώρηση κερδών, αύξηση πωλήσεων

Η μείωση των καθαρών, προ φόρων κερδών, σε σχέση με την αύξηση του κύκλου εργασιών, τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και σε επίπεδο εταιρείας, χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια.

Η μείωση των καθαρών, προ φόρων κερδών, του ομίλου κατά 45,51% και της εταιρείας κατά 40,02%, οφείλεται σύμφωνα με τη διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας σε εξωγενείς και μόνον παράγοντες που αφορούν τις αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές, λόγω της μεγάλης υποτίμησης του δολαρίου, καθώς επίσης και στήν επιβολή, από τις φορολογικές αρχές, προσαυξήσεων και προστίμων για υποθέσεις των χρήσεων 2002 και 2003, για τις οποίες η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη για το συνολικό ποσό, και παράλληλα θα προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Σημειώνεται, ότι κατά τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2002-2003 προέκυψαν συνολικά πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 2,572 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε σχηματίσει την 31η Δεκεμβρίου του 2007 συνολική πρόβλεψη 600.000 ευρώ η οποία όμως δεν κάλυψε τους συνολικούς φόρους που προέκυψαν από τον έλεγχο με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της τρέχουσας χρήσης με το ποσό των 1,972 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυτά υποχώρησαν το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα στα 7,726 εκατ. ευρώ από 14,178 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν ενώ της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 8,431 εκατ. ευρώ έναντι 14,056 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007.

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου τα οποία υποχώρησαν στα 1,839 εκατ. ευρώ από 8,686 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007 ενώ και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας σημαντική ήταν η μείωση των κερδών μετά από φόρους τα οποία ανήλθαν το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα στα 2,459 εκατ. ευρώ όταν το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν είχαν αγγίξει τα 8,564 εκατ. ευρώ.

Παρά την οικονομική κρίση που επικρατεί στη εγχώρια και διεθνή αγορά ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και ομίλου. Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 7,90% διαμορφούμενος στα 223,291 εκατ. ευρώ και εκείνος της εταιρείας κατά 2,98% ανερχόμενος στο ύψος των 202,401 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα το ποσοστό μικτού κέρδους διατηρήθηκε στα επίπεδα του 40% περίπου. Σταθερότητα, με πτωτική τάση, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σαν ποσοστό επί του τζίρου παρουσιάζουν τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου και της εταιρείας.

Η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων αποτελεί βασική επιδίωξη της διοίκησης της εταιρείας και του ομίλου παρά τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά, με τις συνεχόμενες ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών, κυρίως των καπνών, καθώς και άλλων πλείστων υλικών που προκαλούνται, από τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου.

Προοπτικές

Η διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας εκτιμά, ότι, παρά τίς αντίξοες διεθνείς συνθήκες, η πορεία του ομίλου θα είναι θετική, παρά την συγκυριακή όπως τη χαρακτηρίζει μείωση των κερδών.

Αναμένεται δε, ότι θα ολοκληρωθεί η δημιουργία της θυγατρικής της εταιρείας στην Τουρκία, παρακάμπτοντας τις όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, με ταυτόχρονη ολοκλήρωση των μελετών για την είσοδο του ομίλου σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ρουμανία αλλά και στις χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Σε ό,τι αφορά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, η διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας εκτιμά ότι λόγω των οικονομικών συνθηκών, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, είναι πολύ πιθανόν να επιβληθεί μία έκτακτη επιπλέον αύξηση του ΕΦΚ των καπνικών προιόντων, και ειδικά του ελάχιστου ειδικού φόρου, (σήμερα 75% επί Ε.Φ.Κ. πλέον ζητουμένης τιμής στη χώρα μας) γεγονός που θα επιβαρύνει, κυρίως, τα σήματα οικονομικής τιμής, με αποτέλεσμα την άνοδο τών τιμών και ενδεχόμενα την μείωση των πωλήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v