Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Καταβλητέοι φόροι 19.854 ευρώ για Κ.Ε.Μ.

Η Δρομέας ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Κ.Ε.Μ. ΑΒΕΕ, περαίωσε τις οικονομικές χρήσεις 2004, 2005, 2006 και 2007, για τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις. Ο συνολικός φόρος περαίωσης ανήλθε στο ποσό των 19.854 ευρώ.

Δρομέας: Καταβλητέοι φόροι 19.854 ευρώ για Κ.Ε.Μ.
Η Δρομέας ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία Κ.Ε.Μ. ΑΒΕΕ που ανήκει στον όμιλό της, περαίωσε τις οικονομικές χρήσεις 2004, 2005, 2006 και 2007, στα πλαίσια του Νόμου 3697/2008 για τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις. Ο συνολικός φόρος περαίωσης ανήλθε στο ποσό των 19.854 ευρώ.
 
Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρίας ανακοινώνει ότι από 10/11/2008 διέκοψε τη συνεργασία της με τον εσωτερικό ελεγκτή κο Αγαθοκλή Γρηγοριάδη του Σταύρου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v