Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΣΥΣ: Εως τις 31/12 η είσπραξη μερίσματος 2002

H Βογιατζόγλου Systems ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2002 που ανέρχεται σε ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

ΒΟΣΥΣ: Εως τις 31/12 η είσπραξη μερίσματος 2002
H Βογιατζόγλου Systems ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2002 που ανέρχεται σε ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα χρήσης 2002 της Εταιρείας, μπορούν μέχρι τις 31/12/2008 να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v