Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Από 29/12 οι νέες μετοχές

Στις 29.12.2008 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 65.310 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Βαράγκης, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options).

Βαράγκης: Από 29/12 οι νέες μετοχές
Στις 29.12.2008 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 65.310 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Βαράγκης, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 40.492,20 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) από τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, κ.κ. Πούπλη και Ψυντρίδη.

Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα προαίρεσης ασκήθηκαν και από τους δύο δικαιούχους, οι οποίοι έλαβαν συνολικά τις ανωτέρω 65.310, σε τιμή διάθεσης 1,13 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 29.09.2008, σε εφαρμογή της απόφασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμ. Κ2- 12208 σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 18.12.2008, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 65.310 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v