Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2009

Συγκρατημένα αισιόδοξες, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι οι εκτιμήσεις της διοίκησης της Π.Γ. Νίκας για τη φετινή χρονιά, βασικός στόχος της οποίας είναι η επιστροφή στην κερδοφορία.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Νίκας: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2009
Συγκρατημένα αισιόδοξες, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι οι εκτιμήσεις της διοίκησης της Π.Γ. Νίκας για τη φετινή χρονιά, βασικός στόχος της οποίας είναι η επιστροφή στην κερδοφορία ως αποτέλεσμα των αναδιαρθρώσεων που έγιναν σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο και λόγω του ελεγχόμενου κόστους των πρώτων υλών.

Σημειώνεται ότι ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους οι τιμές των πρώτων υλών παρουσιάζουν πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίησή της εντός των ελληνικών τειχών, ο έντονος ανταγωνισμός ασκεί ιδιαίτερες πιέσεις στο ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για την επιθυμητή μεγαλύτερη ανάπτυξη και εδραίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκησή της εστιάζει τις προσπάθειές της στην ταχεία εφαρμογή πολιτικής προώθησης των νέων προϊόντων καθώς και στην προσπάθεια για ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς σε νέες αγορές εκτός των αλυσίδων.

Άμεση προτεραιότητα της εταιρίας παραμένουν η επέκταση και η βελτίωση του δικτύου διάθεσης στην ελληνική αγορά και η ανάπτυξη σε νέες αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης με βασικό όχημα υλοποίησης της στρατηγικής αυτής τη θυγατρική της Nikas Bulgaria EAD.

Επιπλέον, η πρώτη αναγνωριστική προσπάθεια για διείσδυση στην αγορά της Ρουμανίας αποκάλυψε τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν και οδήγησε στη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Πρώτο δείγμα της νέας αυτής στρατηγικής είναι η είσοδος στην αγορά της Αλβανίας με συνεργάτες πολυετούς πείρας στον χώρο των αλλαντικών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v